Általános Szerződési Feltételek

 

 

Általános Szolgáltatási Feltételek

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák Bálint Dóra kisadózó (továbbiakban: Szolgáltató) által www.fittgenek.hu webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket és a webáruházon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő vásárló (továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit.

Kérem, hogy csak akkor vegye igénybe a szolgáltatásaimat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

 

 Szolgáltató adatai:

Név: Bálint Dóra kisadózó

Székhely: 1162 Budapest Wesselényi utca 78.

Nyilvántartási szám: 53752079

Adószám: 69833700-2-42

Kereskedelmi tevékenység bejelentésének nyilvántartási száma: 6358/2018.

Bankszámlaszám: 10401914-50526851-54711008 (K&H Bank)

E-mail cím: hello@fittgenek.hu

Telefon: +36 20 576 1861

 

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: Tárhelypark Kft
Székhely: 1122 Budapest, Gaál József út 24. 4028 Debrecen, Kassai út 129.
Cégjegyzékszám: 01-09-322570
Adószám: 23289903-2-43

 

 Alapvető rendelkezések

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A Vásárló a megrendelés véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházon keresztül történő vásárlással a Vásárló elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A jelen ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén magyar nyelvű szerződés jön létre a Szolgáltató és a Vásárló között. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések kizárólag elektronikus formában kerülnek megkötésre, nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat a Szolgáltató nem iktatja és magatartási kódexre nem utalnak.

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A webáruház nem köt szerződést kiskorúakkal. A Vásárló az ÁSZF elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú.

Rendelkezésre állás:

A Szolgáltató rendelkezésre áll a webáruház működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén, a megadott elérhetőségeken.

 

 Hatály, az ÁSZF módosítása:

A jelen ÁSZF személyi hatálya minden további nyilatkozat nélkül kiterjed a webáruház Szolgáltatójára, látogatóira és Vásárlóira. Az érintettek a webáruház látogatásával vagy használatával ezt elismerik és az ÁSZF rendelkezéseit magukra kötelezően ismerik el. Amennyiben az érintettek nem fogadják el a feltételeket, úgy nem jogosultak a webáruház tartalmának megtekintésére.

Jelen ÁSZF 2019.08.21. napjától visszavonásig hatályos.

Az ÁSZF rendelkezéseit a Szolgáltató a vonatkozó jogszabályok keretei között bármikor jogosult megváltoztatni. A Vásárló az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt köteles megismerni. Az ÁSZF esetleges módosítása a webáruházban történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

Szerzői jogok:

www.fittgenek.hu webáruház szerzői jogi műnek minősül, így tilos a www.fittgenek.hu webáruházban megjelenített tartalmak letöltése, többszörözése, más módon való felhasználása, ismételten nyilvánossághoz történő közvetítése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

A www.fittgenek.hu webáruházról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott webáruházra való hivatkozással lehet.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.

Tilos a www.fittgenek.hu  webáruház tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a Vásárlói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a www.fittgenek.hu webáruház vagy annak bármely része módosítható.

 

 Adatkezelési tájékoztató és Adatvédelmi nyilatkozat

A webáruház Adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: Adatkezelési tájékoztató

A webáruház adatvédelmi nyilatkozata elérhető a következő oldalon: Adatvédelmi nyilatkozat. 

 

 Megvásárolható szolgáltatások köre:

A webáruház kizárólag  DNS-teszteket forgalmazza.

A megjelenített szolgáltatásokat online, a webáruházon keresztül megrendelhetők. A szolgáltatásokra vonatkozóan megjelenített árak bruttó árak, forintban értendőek és tartalmazzák a törvény által előírt ÁFA összegét.

Az árak az országos házhoz szállítás költségét nem tartalmazzák. Csomagolási költség nem kerül felszámításra.

 

Rendelés menete 

A webáruházban való vásárlás regisztrációhoz nem kötött. A vásárlás során megadott szállítási információkat a Szolgáltató adatvédelmi tájékoztatóban meghatározottaknak megfelelően kezeli. Amennyiben a Felhasználó dedikált kedvezményekre tart számot, akkor a regisztráció kötelező. Ebben az esetben a regisztrációt a Szolgáltató végzi el, tekintve, hogy a dedikált kedvezmények igénybevétele előzetes megállapodás után lehetséges.

A regisztrációkor megadott információk:
név, emailcím, telefonszám, cégnév, cég székhely, szállítási cím

A Felhasználó a termékoldalakon látható és részletezett szolgáltatási csomagjait a ‘kosárba teszem gombbal’ virtuális kosárba gyűjti. Az említett gomb melletti mezőben megadhatja a megrendelni kért termék mennyiségét. A kosároldalon továbbá lehetőség van az adott termékek mennyiségét módosítani tételenként.

A kedvezmények igénybevételéhez a webáruház kuponkódokat alkalmaz, amelyeket a kosároldalon kell érvényesíteni. A ‘Pénztár’ oldalon a szállítási és számlaadáshoz szükséges információkat kell megadni. A megrendelés után e-mailben visszaigazolást kap a Felhasználó és a Szolgáltató, aki ennek megfelelően megkezdi a megrendelés feldolgozását.

 

 A megrendelések feldolgozása és teljesítés

A megrendelések feldolgozása annak megérkezését követő 24 órán belül megkezdődik.

Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 1-3 munkanapon belül.
Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

 

  Az elállás joga

 A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

Az elállási jog gyakorlásának feltétele, hogy a kiszállított termékek érintetlen csomagolásban érkezzenek vissza a Szolgáltatóhoz. A termékek visszaküldésének költségei a Felhasználót terhelik.

 

Garancia és jótállás

A termékekre a Szolgáltató törvény szerint előírt garanciát vállalja. Hiba esetén az Ügyfélszolgálat személyesen vagy telefonon tájékoztatja a Vevőt a teendőkről, illetve az elérhetőségek valamelyikén is tájékoztatást nyújtunk. Lásd még: 151/2003. Korm. rendelet. A PTK-féle jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság szabályai.megrendelések feldolgozása annak megérkezését követő 24 órán belül megkezdődik. 

 

 Panaszkezelés

A panaszügyintézés helye – megegyezik az értékesítés helyével, vagy a Vevő telefonon és emailben fordulhat a Szolgáltató ügyfélszolgálatához.

Az alábbi elérhetőségeken:

E-mail: hello@fittgenek.hu
Telefon: +36-20-576-1861

Információk

Általános Szerződési Feltételek

Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi nyilatkozat

Szállítási és fizetési információ

Személyes adatok kezelése

Elérhetőség

+36 20 5761861

hello@fittgenek.hu

 

Fiókom

Kosár

Pénztár